Thomas Litt

Prof. Dr.
Thomas Litt
in B3

University of Bonn
Steinmann Institute for Geology, Mineralogy and Palaeontology

    Nussallee 8
53115 Bonn
 
     
    Phone:
Fax:
  +49 (0)228-73 27 36
+49 (0)228-73 35 09
  E-mail:   t.litt@uni-bonn.de

 

logo koeln schrift 120x120 transparent

     logo uni bonn 153x40      dfg logo transparent
 

RWTH Aachen University

  logo geoverbund small 2 
logo qsga small new  
QR-Code