Integrated Research Training Group (IRTG)


Martin Melles
Melles, Martin
in A2, C3, E6, F6
  Phone: +49 (0)221-470 2262
E-mail: mmelles@uni-koeln.de
Jürgen Richter
Richter, Jürgen
in A1, B1, Z1, Z3
  Phone: +49 (0)221-470 2879
E-mail: j.richter@uni-koeln.de
Frank Schäbitz
Schäbitz, Frank
in A3, B2, Z3, Z4
  Phone: +49 (0)221-470 4630
E-mail: frank.schaebitz@uni-koeln.de
Norman Klahre
Klahre, Norman
in Z3
 
E-mail: norman.klahre@uni-koeln.de

 

logo koeln schrift 120x120 transparent

     logo uni bonn 153x40      dfg logo transparent
 

RWTH Aachen University

  logo geoverbund small 2 
logo qsga small new  
QR-Code