Project Z3

Integrated Research Training Group (IRTG)

Frank Schäbitz
Jürgen Richter
Christian Schepers
Bahru Zinaye Asegahegn
Scott Mc Lin
Hannah Hartung

logo qsga small new

logo koeln schrift 120x120 transparent

     logo uni bonn 153x40      dfg logo transparent
 

RWTH Aachen University

  logo geoverbund small 2 

logo koeln schrift 120x120 transparent

  logo Twitter
Copyright © 2021 CRC 806 - Our Way to Europe